top of page

Øko-søers dødelighed er meget lavere end de konventionelles

Avisen, Økologisk Landbrug, har bragt en artikel, hvori der fokuseres på det faktum at sodødeligheden i økologiske bedrifter er meget lavere end i konventionelle bedrifter, og der forventes tilsvarende et fald for økologiske pattegrise som følge af brug af TN70.


" TN70-søer er de seneste par år blevet mere og mere udbredt i den økologiske produktion i Danmark. Med denne avlslinje får søerne færre og større grise, og de har gennemsnitligt to patter mere end de konventionelle søer. At soens højere antal patter gør, at den kan passe sine grise selv, reducerer behovet for ammesøer. Desuden vil større pattegrise ved fødslen sænke risikoen for, at de bliver klemt ihjel, hvilket er den væsentligste årsag til pattegrisedødelighed i økologien.


Hanne Kongsted forventer, at den nye avlslinje i fremtiden vil føre til en lavere dødelighed blandt økologiske pattegrise, men det er endnu på så tidligt et stadie, at der ikke foreligger data til at underbygge tesen:


"Jeg forventer, at pattegrisedødeligheden i økologien vil falde, ud fra den logik at grisene simpelthen er større, når de bliver født. Når man generelt har større og mere livsduelige grise, kan de bedre komme væk fra soen, så de ikke bliver klemt, og de passer formentlig bedre til det økologiske liv. Jeg ser det også som en fordel for et økologisk system med en so, der selv kan opfostre sine grise."


Comments


bottom of page