top of page

Økolog når op på 25 grise pr. årsso: En pattegrisedødelighed på 15 procent vil være fantastisk

Blog fra svinebedriften: Michael Krog, ny blogger for Svin Plus på Landbrugsavisen.dk, er driftsleder for en økologisk svinebesætning i Vestjylland med 400 søer. Han udtaler i artiklen :

“Topigs Norsvin-søer fravænner i snit 1-1,5 gris pr. kuld mere end DanBred. For de seneste 12 måneder er tallet 12,8 grise pr. fravænning. De får nok også tilsvarende antal levendefødte mindre. Så med en lavere dødelighed skulle vi gerne få en gevinst med Topigs Norsvin-poltene.


Fordi Topigs Norsvin-søer får færre grise end DanBred-søer, er fødselsvægten også 300-400 gram højere, og så har de også en pat eller to mere. Forventningen er endvidere mere robuste søer, så flere kan få fem, seks eller syv kuld.


Vi har stadig DanBred-søer hele vejen fra 1. til 6. læg, og det er ret tydeligt at se forskellen på størrelsen af grisene. Vores data viser en klar forskel i pattegrisedødeligheden til fordel for Topigs Norsvin.”Comments


bottom of page