top of page

Driftsleder: Vi flytter faremark i et pløre - men jeg har et fantastisk arbejde

Blog fra vores driftsleder Michael Krog, der b.la. fortæller om arbejdet med flytning af faremarken med 300 enkeltfolde og efterfølgende drægtighedsfolde.


Desuden fortæller Michael også om flotte fødselsvægte og arbejdset med at tilpasse fodermængden til dræftige søer.


"De har siden nytår ligget på 1.590 gram pr. gris i snit. Det er fantastisk at se på de meget pæne grise ved fødsel, der bare vil fremad i verdenen.


Vi vejede krydsningsdyrene (D-TN70) ved fødslen i 12 uger, og det er vi stoppet med. For salgspolte og Landrace-dyrene registrerer vi fortsat fødselsvægt, fordi det indgår i soens indeksberegning.


Efter en god lang periode med høj fodertildeling er vores drægtige søer nu kommet så godt op i vægt, at vi skal passe på, at de ikke bliver fede. Samtidig er både kløver og græs så småt begyndt at gro, og det går de og nipper til.


Det er hele tiden en balancegang. Pt. har vi derfor skåret fodertildelingen ned med 0,5 kg pr. dag i både starten og slutningen af drægtighedsperioden.


For de søer, som er midt i drægtighedsperioden, har vi øget tildelingen af græsensilage, som udmærket kan erstatte en del af kraftfoderet.


Set med økonomiske briller er det rigtig godt, fordi indkøbt foder er steget voldsomt i pris. Foderet er på et år steget omkring 1,5 kr. for alt foderet, så når man i hele selskabet skal bruge knap 7.000 ton færdigfoder, må vi tage det hele med."

Comments


bottom of page