Samarbejde med Hestbjerg Økologi

v/Bertel og Marianne Hestbjerg

I 2016 tog Henrik Bovbjerg kontakt til Bertel Hestbjerg og præsenterede sin forretningsplan om økologisk opformering. Bertel, som er Danmarks største producent af økologisk grisekød, blev hurtig interesseret i projektet. 

På baggrund af Bertels viden og erfaring om, hvilke avlsmæssige faktorer, der er gunstige for økologisk griseavl kombineret med Henrik's erfaring indenfor avl- og opformering betød at samarbejdet for alvor indledtes i foråret 2017.

(C)  2019 Bovbjerg Økologi A/S
  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook