top of page
Bovbjerg 20 - © Jonas Fotografi.jpg

Ny økologisk velfærdsstald etableres på nyt site

Hvorfor bygger vi en ny velfærdsstald?

I 2021 blev byggeriet af en ny velfærdsstald igangsat i Sejrup ved Give.

 Vi bygger en ny velfærdstald først og fremmest for at sikre, at vi til enhver tid kan levere polte af højeste sundhedsstatus til vores kunder. Ved at sprede vores grise på to besætninger, minimerer vi derved risikoen for at en potentiel udefrakommende smitte kan hæmme os i levering. 

Risikospredningen giver os samtidig mulighed for at udbygge kapaciteten, så vi kan levere de grise, der efterspørges. Med de to sites er vi oppe på 1000 søer og med byggeriets tilblivelse bliver vi full-line med alle slagtegrise. 

Et state of the art byggeri indrettet på en nytænkende måde for at undersøtte grisenes naturlige adfærd

Vi har efter nøje observeringer og erfaringsdannelse omkring grisenes adfærd og trivsel, opført, indrettet og designet en helt ny økologiske velfærdsstald. 

 

Vi tror på økologiske griseproduktion i fremtiden, og vi har med denne stald forsøgt at sikre bedst mulige vilkår og velfærd for grisene såvel som medarbejdere, så vi hele tiden sikrer at vi etisk og dyrevelfærdsmæssigt imødekommer krav og forventninger fra såvel andre økologiske landmænd og i sidste ende forbrugeren.  

Byggeriet er tegnet på basis af praktisk erfaring med at arbejde med grise og fysisk observation af grisene og hvordan de bevæger sig rundt, interagerer, sover, æder mv. Stalden er dermed indrettet, så vi understøtter grisenes naturlige adfærd, samtidig med at stalden er indrettet så den er managementeffektiv. Helt generelt har vi forsøgt at sætte baren højt for grisenes bedste.

 

Billeder fra byggeprocessen

Foto: Bovbjerg Økologi A/S

Byggeriets indretning

Helt overordnet er byggeriet inddelt i 3 dele henholdsvis, Stald, foderlade og mandskabsfaciliteter.

 

Stalden er indrettet med storstier på både inde og udeareal, dybstrøelse, løbestald med æde- og hvileboks samt syge- og aflastningsstier.

 

 

Storstier

Der er i alt 8 sektioner med 400 økologiske grise i hver, hvilket passer til et fravænningshold hver 2. uge.  Grisene i hver sektion er både TN70 polte samt slagtegrise, og altså en blanding af L og LY polte, L, LY og LY-D slagtegrise, alle med elektroniske øremærker. Alle storstier er indrettet med en stor dybstrøelseskumme midt i storstien, som udgør ca. halvdelen af det strøede indeareal. 

Ud mod de sektionerede skillevægge er der åbne stier med mange liggearealer med overdækning og gulvvarme m.m. Med et lågesystem kan sektionen deles op i flere stier alt efter antal og størrelsen på grisene. Disse stier bruges også til udsorterede polte og/eller slagtesvin som skal sælges eller slagtes.

 

Grisene har samme areal pr. gris som økologiske grise i små stier, men ca. 20 gange så stort areal at bevæge sig på. Dette giver stærkere ben og deraf grise, der er godt gående og vant til at omgås større flokke.

Overblik over grisene fra oven

 Stalden er indrettet med en midtergang, der bruges til at flytte grise på og køre dybstrøelse ud på. Ovenpå den 4 meter høje gang, er der en opsynsgang, hvor besøgende og personalet kan se dyrenes naturlige adfærd, uden at man forstyrrer ved at gå ind i storstierne.

Individuel vægtsorteringssystem

I hver sektion er der 2 foderområder, ét med poltefoder og ét med slagtefoder. Når grisene er sultne, skal de gennem en sorteringsvægt for at komme ind i ædeområderne. I sorteringsvægtene aflæses grisens nr. i øremærket og polte og slagtesvin udsorteres til hver sit foder. Når grisene har ædt går de retur gennem en envejs sluse ud til det store fælles inde og ude areal. Vægten, som vejer og aflæser grisens nr., registrerer alle data og sender dem til vores computer. Vægtene leveres af Domino, ligesom det er tilfældet for linespilsanlægget.

Derved kan en række data ses på hver individuel gris, herunder:

 • Grisens nr.

 • Hvilken foderområde den er lukket ud til.

 • Hvornår den 1. gang er registreret.

 • Grisens vægt ved 1. registrering.

 • Hvornår den sidst har været igennem vægten.

 • Grisens nuværende vægt.

 • Daglig tilvækst fra 1. registrering til nu.

 • Daglig tilvækst de sidste 3 og 10 dage.

 • Hvor mange gange den har været igennem vægten i dag, i går og i forgårds.

 • Alarm hvis grisen ikke har været inde og æde og hvis tilvæksten er for lav m.m.

 • Grisens køn og rase/krydsning.

 • Hvornår og hvad grisene er behandler/vacciner med.

 

Det betyder, at vi kan levere polte, der lever op til hvad kunden efterspørger, fordi vi via systemet kan spore og holde data ajour.

 

Hold nr. Eksempel : Hvis en kunde har bestilt 25 polte som ønskes vaccineret 2 gange.

 

De 25 polte udsorteres af vægten enten efter vægt, alder, forældre, tilvækst, rase/krydsning m.m. og de 25 får f.eks. hold nr. 5. På vores computer, kan hold 5 udsorteres, vaccineres 1. gang og lukkes tilbage til den store flok. 3 uger senere udsorteres hold 5 igen, vaccineres 2. gang og lukkes tilbage igen. Når kunden skal have grisene udsorteres hold 5 igen. På vores computer kan ses en prognose med antal grise, der skal tilmeldes til slagt med korrekt slagtevægt.

Udeareal

Til hver storsti er tilknyttet et udeareal på 322 m2. På udearealet gives grovfoder op til flere gange om dagen med en automatisk hængebane. I udearealet er et overdækket velfærdsområde med halm, som grisene kan gå ud og lægge sig i og hygge i, for at give noget adspredelse.

Ventilation, varmeanlæg og biogas

Klimaet er naturligt ventileret i stalden, men styres automatisk af SKOV ventilationsstyring, så grisene altid har den rette temperatur, luftfugtighed, og uden træk, som gerne skal mindske risikoen for halebid og give en god foderudnyttelse, hvilket betyder klimaeffektiv produktion. Ivar Haahr leverer loftventiler.

 

Varmen kommer fra en varmepumpe, der køler gyllekanalerne for at mindske ammoniak og metan fordampning. Derudover er der Domino linspils anlæg, der skraber gyllen ud af stalden hver dag, som også reducerer fordampningen markant. Gyllestyring og gyllepumper leveres af Landia.

Gyllen og dybstrøelsen kommer i det økologisk godkendte biogasanlæg ved Månsson i Brande, så vi bidrager med biogas til gasnettet, samt reducerer fordampningerne fra vores lagertanke, som faktisk er en rigtig stor del af klimapåvirkningen fra landbruget. 

Foderlade

I foderladen får vi alle vores foderblandinger leveret i siloer. Hvis vi selv vil blande foderet i fremtiden, bliver der plads til det. Foderanlæg og siloer leveres af Skjold.

Mandskabsfaciliteter

Det første man bliver mødt af fra vejen, er de flotte mandskabsfaciliteter der ud over at have omklædning og bad til mænd og kvinder, også har plads til kontor, depot, frokostret samt et stort mødelokale med plads til 30 mand, der samtidig med mødet kan nyde udsigten ud over grisemarker mod syd.

bottom of page