top of page

Dansk svinegenetikfirma skifter direktør

Som led i en vækststrategi og en stigende efterspørgslen på firmaets svinegener opjuster Bovbjerg Genetics på ledelsesfronten og ansætter to nye direktører som erstatning for den afgående direktør, Bertel Bovbjerg, der har indtaget direktørposten siden marts 2018.


Læs hele artiklen fra Landbrugsavisen ved at følge dette link.

bottom of page