Topigs Norsvin

Vores genetiske partner

Med TN70 får du en race, der kan passe sine egne grise

Vi tror på at grisenes velfærd og landmændenes økonomi afhænger af en gris, der er avlet efter at optimere på sine naturlige egenskaber. Derfor har vi valgt racen TN70 fra Europas største avlsselskab Topigs Norsvin.

Formålet er her at have søer, der får det antal grise, den selv kan passe. Dermed undgår man at have ammesøer og bruge mange mandetimer herpå. Derimod kan vi glæde os over grise, der er store ved fødsel, og på grund af god foderudnyttelse, er tilsvarende store ved fravænning.

 

Denne robusthed sikrer lav dødelighed og høj overlevelsesevne. Landmanden vil tilmed opleve høj slagtepris på grund af høj kødprocent, ingen halebid eller brok og høj overlevelse.

Topigs Norsvin består af Norsk Landrace krydset med Hollansk Yorkshire.

TN70 er den mest højproduktive polt fra Topigs Norsvin med fremragende tilvækst,  robuste og store grise, god foderudnyttelse, høj kødprocent og fin spisekvalitet.

 

(C)  2019 Bovbjerg Økologi A/S
  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook