top of page

Persondatapolitik for jobansøgere

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger

 • At Bovbjerg Økologi A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

 • At du er velkommen til kontakte Jette Bovbjerg - Telefon: 52243937 - Mail: jette@bovbjerg-okologi.dk.

 • At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.

 • At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.

 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer) eller følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger).

 • At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau/headhunter, vores databehandlere, vores revisor o.l.

 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.

 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn)

 • At vi ved en ansættelse opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.

 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

 • At du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. at du når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.

 • Du har ret til sletning. Oplysningerne slettes hos os senest 6 måneder efter afslag, medmindre eventuelle formueretlige krav ikke er forældede.

 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger, dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.

 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

bottom of page