top of page

Vores 600 søer plus ungdyr lever under økologiske velfærdsprincipper

På den anden side står afregningsprisen, og her oplever vi en lav kasseringsrate.TN70 er robuste dyr med stærke ben, der er vigtige for at kunne færdes udenfor året rundt uden at skulle i sygesti.

 

Vi oplever næsten ingen halebid eller brok. Alt dette uden at bruge zink eller flokmedicinering. Kødprocenten oplever vi tilmed er på niveau og bedre end landsgennemsnittet.

 

TN70 har høj overlevelse, så omtrent alle dyr får vi afregning for på grund af den lave dødelighed.

Vores rationale er at fokus på totaløkonomi giver økonomisk bæredygtighed

Fremstillingspris

Vi fandt frem til at TN70 kunne levere på essentielle parametre for fremstillingsprisen, nemlig moderegenskaber, fødselsvægt og foderudnyttelse.

TN70 har i gennemsnit flere patter end man i øvrigt kender til, nemlig 16 patter. Soen får et tilsvarende antal grise, som den selv kan passe, uden at vi har behov for at bruge søer udelukkende som ammesøer og her bruge managementomkostninger. Desuden betyder det også, at smågrisene ikke flyttes rundt og derved minimeres risikoen for sammenblandinger af hold og dermed sygdomsoverførsler.

 

For at opnå samme eller bedre resultater med TN70, kræves flere drægtige søer, men faremarken er kontinuerligt effektivt udnyttet, fordi der ikke bruges ammesøer.

Grisene er store ved fødsel, og på grund af høj daglig tilvækst og god foderudnyttelse er tilsvarende store ved fravænning.

Afregningspris

Du får polte der er tilvænnet økologiske forhold fra dag 1

 

Grisene udfolder sin naturlige adfærd

Grisene går ude på drægtighedsmarken i drægtighedsperioden (3 mdr, 3 uger og 3 dage), hvorefter de flyttes til faremarken, hvor søerne får sin egen farefold med masser af plads og halm i sin individuelle hytte. Her har grisene mulighed for at udøve sin naturlige adfærd, såsom at rode i jorden, drille hinandens krøllede haler og lege i naturen.

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Håndfodres hver dag

Grisene håndfodres hver dag, så vi får en daglig kontakt og sikrer, at grisene forbliver rolige dyr og trives. Grisene kan snacke af græsset eller det økologiske grovfoder løbende, hvilket vedligeholder en sund tarmflora og modvirker mavesår, og samtidig stimulerer deres behov for at rode, snuse og tygge. Dette medvirker til, at vi ikke flokmedicinerer eller bruger zink.

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Grisene flyttes til nye marker hvert andet år

Markernes udseende forandrer sig fra år til år. Det gør de, fordi vi hvert andet år skifter placering for drægtighedsmarker og faremarker for at sikre at gødningen fordeles og dermed minimere nitratudvaskning.

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Fravænnes først efter 10 uger

Smågrisene adskilles fra soen, når de er hele 10 uger gamle og flyttes til en stald, hvor de har adgang til åben verandaer og frisk luft. Her trives grisene indtil de bliver solgt som økologiske avlsdyr. 

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Fri adgang til leg og skygge i poppeltræer

Grisene kan lege imellem nogle af de 16.000 plantede poppeltræer, hvor de også kan søge skygge på en solskinsdag. Generelt har vi en vild beplantning for at skabe variation i naturen og bidrage til biodiversiteten.

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Altid adgang til drikkevand og vandpøle

Grisene har fri adgang til vand og kan lege i vandpøle, eller bruge dem til nedkøling på en varm sommerdag

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20
Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Økologiske TN70 polte

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

For os er svaret klart: JA

Vi tror på at grisenes velfærd og landmændenes økonomi afhænger af en gris, der er avlet efter at optimere på sine naturlige egenskaber. Derfor har vi valgt racen TN70 fra Europas største avlsselskab Topigs Norsvin.

Henrik Bovbjerg, Direktør

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Ønsker du søer, der får det antal grise, den selv kan passe?

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Vil du minimere din fremstillingspris ved at have søer, der performer godt på altafgørende parametre?

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Ønsker du også en race, der ikke behøver zink og flokmedicinering og dermed er i tråd med økologiske velfærdsprincipper?

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Vil du optimere din afregningspris ved hjælp af robuste gris?

Kontakt os

Fotograf_Martin_Strunge_BOVBJERG_JUNI_20

Henrik Bovbjerg

Direktør, Bovbjerg Økologi A/S

TN Nordic Team.PNG

Karl Johan Møller Klit

Nordisk Salgschef, Topigs Norsvin

TN70 er en ny race i Danmark og det kræver omstillingsparathed

og et ønske om at tilpasse din bedrift til fremtidens krav.

 

Vi står klar til sparring og samarbejde for at optimere

din bedrift på baggrund af genetikkens forcer

Eksisterende kunde?

Brug for vores gældende salgs- og leveringsbetingelser?

Find dem her

bottom of page